Loading...
O NAMA 2018-04-04T16:09:40+00:00

WISE SEE (Women in Sustainable Energy South-East Europe) je projekat koji se bavi ulogom i položajem žena u održivoj energetici i u širem smislu klimatskim promenama i zaštitom životne sredine.

Projekat sprovodi organizacija civilnog društva Centar za promociju održivog razvoja – CPOR uz podršku Švajcarske kancelarije za saradnju (Swiss Cooperation Office – SECO).

Projekat su podržali Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE), Energetska zajednica, Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije.

Projekat se bavi mapiranjem žena koje se profesionalno bave održivom energetikom, klimatskim promena i životnom sredinom u najširem smislu, zatim istraživanjem stavova i položajem žena profesionalnki u institucijama, organizacijama i kompanijama u kojima rade, kao i kreiranjem mreže žena čiji profesionalni profili će bti predstavljeni na sajtu projekta.  Jedan segment baviće se i istraživanjem stavova o održivoj energetici i klimatskim promenama žena u domaćinstvima iz čitave Srbije.

Krajnji cilj samog projekta je da osnaži žene, umreži ih i učini vidljivijim i spremnijim da kroz svoje profesionalne aktivnosti i angažovanje doprinesu usvajanju politika koje kreiraju okvir za tranziciju ka održivoj, zelenoj i niskougljeničnoj budućnosti Srbije.

ŽENE SU NOSIOCI PROMENE

Žene se na globalnom nivou smatraju snažnim nosiocima promene u tranziciji ka održivim rešenjima u sektoru energetike, rešenjima u borbi protiv klimatskih promena i zaštiti životne sredine.

Da bi se u Srbiji, koja je prva zemlja u regionu Jugoistočne Evrope u kojoj se ovaj projekat sprovodi, u potpunosti iskoristio potencijal žena, njihovo znanje i veštine, važno je uključiti perspektive rodne ravnopravnosti u politike, projekte i razvojne planove u oblasti obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, klimatskih promena i zaštite životne sredine u Republici Srbiji.

Projekat WISE SEE targetira neksus rodna ravnopravnost, održiva energetika, klimatske promene i životna sredina i u skladu je sa Nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost Republike Srbije za period od 2016. do 2020. god.

TIM

Branislava Jovičić – projektna menadžerka

Branislava Jovičić je predsednica organizacije civilnog društva Centar za promociju održivog razvoja – CPOR u okviru koje od 2015. godine vodi i uređuje portal Balkan Green Energy News. Branislava je takođe i sertifikovana konsultantkinja za odnose s javnošću i komunikacije sa 15 godina iskustva u korporativnom okruženju i konsaltingu. Snažno veruje u održivi razvoj i regionalnu saradnju i posvećena je njihovoj promociji s fokusom na teme održive energetike, klimatskih promena i zaštite životne sredine. 

Branislavina mreža poslovnih saradnika, partnera i klijenata obuhvata vodeće organizacije, institucija i kompanije koje kroz svoje ciljeve takođe snažno i posvećeno doprinose održivom razvoju regiona: Švajcarska kancelarija za ekonomsku saradnju (SECO),  Ministarstvo zaštite životne sredine, GIZ Otvoreni regionalni fond za JIE – energetska efikasnost, GIZ Otvoreni regionalni fond za JIE – biodiverzitet, Privredna Komora Srbije, UNECE, UNEP, Energetska zajednica, Green for Growth Fund, GGE Grupa, Ambasada Danske, Cementna industrija Srbije itd.

Maja Turković – ekspert za održivu energetiku

Maja Turković se specijalizovala u polju obnovljivih izvora energije tokom profesionalne karijere koja traje skoro 20 godina. Tokom poslednjih 7 godina angažovana je kao preduzetnica u razvijanju projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije. Članica je ekspertskog tima za obnovljive izvore energije Privredne komore Srbije i nacionalnog komiteta za tržišta električne energije Veća za velike električne sisteme (CIGRE Committee on Electricity Markets). Takođe je i ko-osnivačica Udruženja za održivi razvoj ASOR.

Višnja Baćanović – ekspert za rodnu ravnopravnost i uvođenje rodne perspektive

Višnja Baćanović je radila na izradi preko 20 lokalnih akcionih planova za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, kao i na izradi Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije Republike Srbije za ostvarivanje rodne ravnopravnosti (2016-2018). Na uvođenju rodne perspektive i sprovođenju rodne analize radila je u različitim oblastima uključujući zaštitu životne sredine (upravljanje otpadom, upravljanje hemikalijama, energetska efikasnost), vanredne situacije i jačanje otpornosti zajednica.

Marija Nešović – asistent

Marija Nešović je diplomirani hemijski inženjer specijalizovan za oblast zaštite životne sredine. Uporedo sa postdiplomskim studijama, bavi se ekološkim i energetskim novinarstvom. Tokom petogodišnjeg iskustva u civilnom sektoru, učestvovala je u pisanju i sprovođenju preko deset projekata, koji su obuhvatali teme održivog razvoja, cirkularne ekonomije, obnovljivih izvora energije i klimatskih promena. Bila je polaznik nekoliko programa, radionica i letnjih škola u organizaciji UNDP-a, GIZ-a i sl. i posetila brojne konferencije u zemlji i inostranstvu.

O CENTRU ZA PROMOCIJU ODRŽIVOG RAZVOJA

Centar za promociju održivog razvoja (CPOR) je organizacija civilnog društva sa sedištem u Beogradu. Cilj organizacije je promocija koncepta održivog razvoja u Srbiji i regionu Balkana sa fokusom na sektor održive energetike, klimatskih promena, zaštite životne sredine i rodne ravnopravnosti, kroz podizanje svesti, zagovaranje, diseminaciju informacija, edukaciju javnosti i organizovanje događaja.

CPOR je dobro povezan i ostvaruje saradnju i partnerstva sa velikim brojem domaćih i međunarodnih organizacija, institucija i kompanija, čije strategije, programi razvoja i aktivnosti doprinose ostvarivanju održivog razvoja.

CPOR je osnovan 2014. godine, a 2015. godine je pokrenuo i upravlja portalom Balkan Green Energy News.