Pantelić Ana

Stručni saradnik za ekologiju, Gorenje grupa

Pantelić Marija

Bosis DOO Chief Business Sustainability Officer

Pantić Mirjana

Glavni inženjer za sistemske usluge i izradu modela planova rada, JP Elektroprivreda Srbije

Paunović Elizabet

Direktorka Evropskog centra za zivotnu sredinu i zdravlje, Svetska zdravstvena organizacija

Pavlica Maja

Novinarka, Udruženje novinara Eko vest

Pejić Dušica

Konsultantkinja, Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji

Pejović Marija

Inženjer za administraciju dnevnih planova rada, Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije

Perić Milica

Istraživač-saradnik, Inovacioni Centar Mašinskog Fakulteta, Univerzitet u Beogradu

Petrić Paola

Programska koordinatorka, Fondacija Hajnrih Bel, Beograd

Petrović Bećirović Sanja

Rukovodilac biroa za ekonomiju, ekologiju i energetske analize; Rukovodilac sektora za marketing, Energoprojekt Entel

Petrović Dragana

Ekspert za sisteme menadžmenta i HSE / Direktor, Victoria consulting d.o.o.

Petrović Jelena

Istraživač, Institut za tehnologiju nuklarnih i drugih mineralnih sirovina

Petrović Jovana

Samostalni inženjer za administraciju raspodele prekograničnih kapaciteta i garancije porekla, Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije

Petrović Marija

Iistraživač, Institut za tehnologiju nuklarnih i drugih mineralnih sirovina

Petrović Vukićević Ana

Konsultant, DORA CAPITAL PARTNERS d.o.o.

Plavanski Jelena

Rukovodilac Centra za ekologiju, Privredna komora Beograda; Visoki komesar za Srbiju u WBAF

Pretraga baze