Aleksić Varvara

Stažistkinja, Evropska komisija, Generalni direktorat za životnu sredinu, Odeljenje za čiste vode

Babić Iva

Naučni saradnik, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Bachurova Ana

Saradnik za energetsku efikasnost i klimatske promene, Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj (EBRD)

Barbulov Ankica

Direktor, Resalta d.o.o.

Durmo Emina

Savetnica, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Filipović Mirjana

Državna sekretarka, Ministarstvo rudarstva i energetike

Filipović Đušić Biljana

Pomoćnica ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije

Jovičić Branislava

Konsultantkinja za komunikacije, projektni menadžer za BGEN i WISE SEE

Milinković Dejana

Direktor, Poslovno udruženje Cementna industija Srbije

Nègre Dubravka

Šef regionalne kancelarije, Evropska investiciona banka

Plavanski Jelena

Rukovodilac Centra za ekologiju, Privredna komora Beograda; Visoki komesar za Srbiju u WBAF

Sekulović Jasna

Senior Project Manager, The German agency for international cooperation (GIZ)

Stojanović Tanja

Načelnik Odeljenja za upravljanje projektima, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije

Stojiljković Dragoslava

Prodekan za naučno-istraživačku delatnost - Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Turković Maja

Konsultantkinja za održivu energetiku, Asocijacija za održivi razvoj

Živković Žaklina

Istraživačica, Grupa za analizu i kreiranje javnih politika

Zurovac-Kuzman Olivera

Savetnica za zaštitu životne sredine, Misija OEBS-a u Srbiji

Pretraga baze