Biljana Filipović Đušić postala član rukovodećeg tela Evropske radne grupe za životnu sredinu i zdravlje

24.03.2018.

Biljana Filipović Đušić, pomoćnik ministra zaštite životne sredine za međunarodnu saradnju i članica WISE ekspertske mreže, postala je član Biroa, rukovodećeg organa Evropske radne grupe za životnu sredinu i zdravlje. Izabrana i za kopresedavajuću Evropskog procesa životne sredine i zdravlja, kao prvi predstavnik Srbije na toj poziciji.

“Imenovanje u članstvo evropskog Biroa životne sredine i zdravlja i mesto kopredsedavajuće procesa, doživljavam ne samo kao podršku Srbiji u procesu koji je blisko povezan sa evropskim integracijama, već i kao podsticaj za dalje unapređenje stanja u oblasti životne sredine, uz finansijsku i ekspertsku podršku Ujedinjenih nacija i predstavnika evropskih zemalja”, izjavila je Biljana Filipović Đušić za Balkan Green Energy News.

Od 1992. godine, Biljana Filipović Đušić zaposlena je u Ministarstvu zaštite životne sredine sa desetogodišnjim iskustvom republičkog inspektora zaštite životne sredine. Funkciju rukovodioca Odeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavlja od 2004. godine. Diplomirala je na Šumarskom fakultetu sa zvanjem inženjer pejzažne arhitekture, a na Arhitektonskom fakultetu na odseku za nauku o prostoru završila je master studije.

2018-03-25T14:13:11+02:0024.03.2018.|