Stanišić Jovana

Doktorand, Arhitektonski fakultet, Unverzitet u Beogradu; Samostalni arhitekta

"Očekujem da moj naučni doprinos u oblasti ispitivanja energetski efikasnih principa i performansi u stambenoj ruralnoj arhitekturi Vojvodine bude verifikovan od strane institucija koje su u mogućnosti da primene u praksi naučna istraživanja u ovoj oblasti i da znatno poboljša stanje u ruralnim sredinama Srbije kako bi sprečili i zaustavili njihovo napuštanje i propadanje. Smatram da bi sela, kao samoodrživi ekonomski sistemi, imala značajnu ulogu u opsluživanju gradskih zajednica u našoj zemlji."

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- arhitektura
- energetska efikasnost
- obnovljivi izvori energije
- održivi razvoj
- zelena gradnja

Organizacija:

Samostalni projektant

Delatnosti:

- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost

Zvanje:

Master inženjer arhitekture

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

Kurs za energetsku efikasnost u okviru doktorskih studija

Projekti

Naziv projekta
Projekat zgrade monokulturne fabrike
Pozicija
Autor projekta
Opis
Objekat koji se oslanja na tehnologiju energetske efikasnosti u cilju sprečavanja depopulacije ruralnih područja Vojvodine.