Sekulović Jasna

Senior Project Manager, The German agency for international cooperation (GIZ)

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- energetska efikasnost
- finansijski menadžment
- istraživanja javnog mnjenja
- klimatske promene
- menadžment
- odnosi sa državnim institucijama
- odnosi sa javnošću, komunikacije
- organizacija i strategija
- organizacije događaja
- pisanje projekata
- pregovaranje
- projektni menadžment
- civilno društvo

Organizacija:

The German agency for international cooperation (GIZ)

Delatnosti:

- Delatnost međunarodnih organizacija, diplomatskih i konzularnih misija

Zvanje:

Diplomirani biolog

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski, Francuski, Nemački, Ruski