Radojević Ana

Energetski menadžer Grada Kragujevca

"Kako energija ima veliki značaj za život svih nas, moji ciljevi su da doprinesem da Kragujevac postane održiv grad, sa velikim procentom korišćenja obnovljivih izvora energije, energetski efikasnim zgradama i komunalnim sistemima. Moji lični ciljevi su dalje usavršavanje u oblasti održive energije, sa željom da Kragujevac jednog dana bude zeleni grad, sa velikim brojem zelenih krovova i zelenih površina između zgrada, sa održivim transportom, korišćenjem bicikala i električnih automobila. "

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- administracija
- ekologija
- energetska efikasnost
- klimatske promene
- lokalna samouprava
- obnovljivi izvori energije
- odnosi sa javnošću, komunikacije
- održivi razvoj
- pisanje projekata

Organizacija:

Grad Kragujevac

Delatnosti:

- Državna uprava i lokalna samouprava

Zvanje:

Diplomirani mašinski inženjer

Stručna sprema:

VSS

Strani jezik:

Engleski, Nemački

Dodatna edukacija:

Japanska Agencija za međunarodnu saradnju (JICA), seminar Comprehensive Waste Management, Kobe, Japan, januar - mart 2015; Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Fondacija Fridrih Ebert, seminar Uvod u energetsko planiranje na lokalnom nivou, jul - novembar 2012.; Svetska banka, Regionalna radionica o planiranju u energetskoj efikasnosti u zgradarstvu, Beč, februar 2012; Galillee College, Izrael, Privredna komora Srbije i Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije, program Kontrola i upravljanje energijom i alternativni i obnovljivi izvori energije, Beograd, oktobar - novembar 2008; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu i Univerzitet Arlington, Teksas, Fakultet za javnu upravu, seminar za Menadžera u javnoj upravi, maj 2006.

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Grad Kragujevac
Pozicija
Energetski menadžer
Period angažovanja
oktobar 2016 -
Organizacija
Grad Kragujevac
Pozicija
Načelnik Odeljenja za održivi i ravnomerni razvoj i energetsku efikasnost Gradske uprave Grada Kragujevca
Period angažovanja
januar 2015 - oktobar 2016
Organizacija
Grad Kragujevac
Pozicija
Samostalni stručni saradnik za energetsku efikasnost
Period angažovanja
januar 2008 - decembar 2015
Organizacija
Grad Kragujevac
Pozicija
Samostalni stručni saradnik u Službi za upravljanje projektima
Period angažovanja
januar 2005 - decembar 2006
Organizacija
Grad Kragujevac
Pozicija
Stručni saradnik za odnose sa javnošću za USAID program za reformu lokalne samouprave u Srbiji (SLGRP)
Period angažovanja
januar 2003 - decembar 2004

Projekti

Naziv projekta
Unapređenje energetske efikasnosti u osnovnoj školi “Stanislav Sremčević“ u Kragujevcu
Organizacija
Grad Kragujevac
Pozicija
Rukovodilac projekta
Vremenski period
januar 2017 - decembar 2017
Naziv projekta
Zamena stolarije na objektu Prve tehničke škole u Kragujevcu realizovan u okviru projekta Program modernizacije škola u Republici Srbiji
Organizacija
Grad Kragujevac
Pozicija
Koordinator projekta
Vremenski period
avgust 2015 - oktobar 2015
Opis
Projekat finansiran iz sredstava Ministarstva prosvete, nauka i tehnološkog razvoja
Naziv projekta
Otkriti energiju
Organizacija
Grad Kragujevac
Pozicija
Koordinator projekta
Vremenski period
2012 - 2013
Opis
Projekat podržan od strane Nemačke organizacije za saradnju (GIZ) i Ministarstva građevinarstva i urbanizma