Petrović Bećirović Sanja

Rukovodilac biroa za ekonomiju, ekologiju i energetske analize; Rukovodilac sektora za marketing, Energoprojekt Entel

"Moj cilj je nastavak angažovanja na smanjenju zagadjenja iz sektora energetike, kao i značajnija zastupljenost obnovljivih izvora energije, sa posebnim akcentom na povećanje korišćenja lokalno raspoložive biomase."

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- električna energija
- energetika
- ekologija
- energetska efikasnost
- evropske integracije
- klimatske promene
- konsalting
- korporativna društvena odgovornost
- marketing
- marketinška istraživanja
- obnovljivi izvori energije
- odnosi sa državnim institucijama
- odnosi sa javnošću, komunikacije
- održivi razvoj
- organizacija i strategija
- toplotna energija
- zaštita životne sredine
- zelena gradnja

Organizacija:

Energoprojekt Entel

Delatnosti:

- Proizvodnja toplotne i/ili električne energije - Fosilna goriva (nafta i gas)
- Proizvodnja toplotne i/ili električne energije - Obnovljivi izvori energije
- Prenos električne energije
- Finansiranje projekata u energetici (međunarodne finansijske institucije – komercijalne banke)
- Komunikacije (marketing, odnosi s javnošću)
- Konsalting, upravljanje projektima
- Inženjering, projektovanje

Zvanje:

Diplomirani mašinski inženjer, Doktor tehničkih nauka

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

Licencirani inženjer za oblast energetske efikasnosti zgrada, obuke iz oblasti energetske efikasnosti, FIDIC uslova ugovaranja, EU fondova, biogoriva.

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Energoprojekt Entel
Pozicija
Rukovodilac biroa za ekologiju, energetiku i elektroenergetske analize, Rukovodilac sektora za marketing
Period angažovanja
2014 -
Organizacija
Energoprojekt Entel
Pozicija
Inženjer projektant u birou za ekologiju, energetiku i elektroenergetske analize.
Period angažovanja
2004-2014
Organizacija
McMaster Univerzitet, Hamilton, Kanada
Pozicija
Asistent na Katedri za prenos toplote.
Period angažovanja
2001-2003