Miškov Sofija

Analitičar za projekte osnovnih istraživanja u oblasti hemije i nano materijala; Savetnik, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

"Angažovanjem u oblasti zaštite životne sredine, planiram da potenciram implementaciju i razvoj privredno aktivnih projekata u sektoru nauke, a koji se tiču hemije i novih materijala. Takođe, ambicija mi je da nastavim aktivno prosvećivanje đaka i studenata i da ih osvešćujem o svim načinima zaštite životne sredine koje mogu kao pojedinci da sprovedu na lokalnom nivou."

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- administracija
- državna uprava
- ekologija
- inovacije
- mala i srednja preduzeća
- menadžment
- nabavka
- obnovljivi izvori energije
- organizacija i strategija
- organizacije događaja
- pisanje projekata
- pregovaranje
- projektni menadžment
- reciklaža
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Delatnosti:

- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost
- Upravljanje otpadom
- Konsalting, upravljanje projektima
- Državna uprava i lokalna samouprava

Zvanje:

Diplomirani inženjer tehnologije i zaštite životne sredine

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Pozicija
Analitičar za projekte osnovnih istraživanja u oblasti hemije i nano nauka; Savetnik
Period angažovanja
januar 2018
Organizacija
Zdravstvena ustanova apoteka FIlly farm
Pozicija
Lice odgovorno za pitanja zaštite životne sredine i farmaceutski otpad
Period angažovanja
oktobar 2015 - avgust 2017
Organizacija
Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta
Pozicija
Inženjer za istraživanje i razvoj
Period angažovanja
jun 2014 - maj 2015
Organizacija
Kartonval - IPOK Zrenjanin
Pozicija
Inženjer pripravnik
Period angažovanja
novembar 2011 - oktobar 2012

Projekti