Milosavljević Milena

Specijalista za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, ProCredit banka

"U ličnom smislu, moj cilj je konstantno dodatno stručno usavršavanje i karijerno napredovanje, kako bi u budućnosti učestvovala na projektima većih kapaciteta nego do sad i samim tim, svojim radom dala što veći doprinos energetskoj tranziciji."

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- električna energija
- energetika
- energetska efikasnost
- finansije i bankarstvo
- investiciono bankarstvo
- obnovljivi izvori energije
- pregovaranje
- projektni menadžment
- zelena gradnja

Organizacija:

ProCredit banka

Delatnosti:

- Finansiranje projekata u energetici (međunarodne finansijske institucije – komercijalne banke)

Zvanje:

Master inženjer elektrotehnike i računarstva

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada, "Licenca 381"; Trening-radionica biogas, u organizaciji GIZ-a, na temu: tehnička i finansijska analiza elektrana na biogas, metodologija i izrada studija izvodljivosti za projekte biogasa

Profesionalna angažovanja

Organizacija
ProCredit banka, Srbija
Pozicija
Specijalista za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije
Period angažovanja
oktobar 2015 - danas
Opis
Tehnička evaluacija projekata obnovljivih izvora energije (PV postrojenja, male hidroelektrane, vetroelektrane, elektrane na biogas); Podržavanje procesa tehničke analize (TDD) za OIE projekte; Tehnička evaluacija ulaganja u energetsku efikasnost (EE) za mala i srednja preduzeća i privatna lica; Podržavanje procesa holističkih energetskih pregleda za investicije u EE; Podržavanje procesa razvoja i implementacije strategija za finansiranje OIE i EE; Razvoj i implementacija internih EE mera; Implementacija i održavanje standarda ISO 14001 na nivou banke;
Organizacija
JP Elektromreža Srbije
Pozicija
Inženjer
Period angažovanja
Decembar 2014 - oktobar 2015
Opis
Implementacija SCADA (sistemska kontrola i prikupljanje podataka) na novoj trafostanici "Beograd 20"
Organizacija
Gazprom neft, Naftna industrija Srbije
Pozicija
Specijalista za održavanje benzinskih stanica
Opis
Planiranje tekućeg i investicionog održavanja; Tehnički zadaci za nabavku nove opreme; Planiranje i praćenje troškova održavanja i investicija (CAPEKS, OPEKS); Nadzor i kontrolu izvršnih radova; Upravljanje projektima energetske efikasnosti na pumpama; Uvođenje ISO 50001 na nivou benzinskih pumpi; Sprovođenje standarda HSE; Korisnik SAP ključa za projektni sistem u odeljenju za maloprodaju;

Projekti

Naziv projekta
Izgradnja solarne elektrane na krovu ProCredit banke za sopstvenu potrošnju (50 kW)
Organizacija
ProCredit banka
Pozicija
Tehnički vođa projekta
Vremenski period
2018
Naziv projekta
Projektno finasiranje solarne elektrane Solar Matarova (2 MW)
Organizacija
ProCredit banka
Pozicija
Tehnički ekspert
Vremenski period
2017
Opis
Zadužena za tehničku evaluaciju projekta za finansiranje
Naziv projekta
Projektno finasiranje biogasne elektrane Bioelektro NAK Čestereg (637 kW)
Organizacija
ProCredit banka
Pozicija
Tehnički ekspert
Vremenski period
2017
Opis
Zadužena za tehničku evaluaciju projekta za finansiranje, praćenje izgradnje projekta i verifikacije
Naziv projekta
Projektno finasiranje biogasne elektrane Agroplus energy (1MW)
Organizacija
ProCredit banka
Pozicija
Tehnički ekspert
Vremenski period
2017
Opis
Zadužena za tehničku evaluaciju projekta za finansiranje, praćenje izgradnje projekta i verifikacije