Milinković Dejana

Direktor, Poslovno udruženje Cementna industija Srbije

"Moj cilj je zalaganje za harmonizaciju nacionalnih sa evropskim propisa iz oblasti upravljanja otpadom uz istovremeno jačanje državnih kapaciteta za njihovo sprovođenje, kao i podizanje javne svesti sa ciljem prevazilaženja neznanja i nepoverenja o upotrebi otpada u cementnim pećima."

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- klimatske promene
- održivi razvoj
- zaštita životne sredine
- zelena gradnja

Organizacija:

Poslovno udruženje Cementna industija Srbije

Delatnosti:

- Proizvodnja opreme i materijala za unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu
- Upravljanje otpadom
- Građevinarstvo

Zvanje:

Diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj

Stručna sprema:

VSS

Strani jezik:

Engleski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Poslovno udruženje Cementna industija Srbije
Pozicija
Direktor
Period angažovanja
2009 -
Opis
Zastupanje, organizovanje i upravljanje PU; Zalaganje za unapredjenje i promovisanje dobre poslovne prakse i etike, društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja, a posebno ekoloških modela gradnje i bezbednosti i zdravlja na radu, kao i predstavljanje zajedničkih stavova članica pred državnim, stručnim i naučnim insistucijama; Implementacicja najviših svetskih standarda u industriji cementa i građevinskoj industriji Srbije.
Organizacija
Institut IMS
Pozicija
Direktor sertifikacionog tela Instituta IMS
Period angažovanja
2007-2009
Opis
Organižovanje, razvoj, upravljanje procesom ocenjivanja usaglašenosti (sertifikacije) građevinskih proizvoda. Predstavljanje pred državnim i međinarodnim institucijama. Aktivno učešce u implementaciji evropskog standarda za EN 45011.