Mihajlov Anđelka

Stariji međunarodni konsultant i istraživač; Član glavnog tima za pregovore sa EU odgovoran za određene sektore u Poglavlju 27: Životna sredina i klimatske promene, Vlada Srbije

"CIlj mi je da budem uključena u nacionalne pregovore o pristupanju EU u oblasti životne sredine i klimatsih promena - da doprinesem pripremama pregovaračke pozicije kao član Glavnog tima Vlade Srbije. Želim da na regionalnom i globalnom nivou nastavim da promovišem CIljeve održivog razvoja, zaštitu životne sredine, održivu energetiku, kao i strategije i akcije koje vode ka razvoju niskougljeničnih rešenja."

Online poslovna prezentacija:

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- administracija
- državna uprava
- ekologija
- evropske integracije
- industrijsko inženjerstvo
- infrastruktura
- inovacije
- klimatske promene
- konsalting
- korporativna društvena odgovornost
- ljudski resursi
- nevladin sektor
- obnovljivi izvori energije
- obrazovanje
- odnosi sa državnim institucijama
- održivi razvoj
- organizacija i strategija
- politika
- pregovaranje
- prirodni resursi
- reciklaža
- rodna ravnopravnost
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Delatnosti:

- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost
- Upravljanje otpadom
- Upravljanje vodama
- Konsalting, upravljanje projektima
- Inženjering, projektovanje
- Državna uprava i lokalna samouprava
- Organizacije civilnog društva
- Delatnost međunarodnih organizacija, diplomatskih i konzularnih misija

Zvanje:

Doktor hemijskog inženjerstva

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski