Korunović Lidija

Profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

"Moji ciljevi u održivoj energetici su istraživanja u oblastima: kvaliteta električne energije u savremenim distributivnim sistemima i modelovanja opterećenja potrošnje distributivnih mreža radi njihovog korišćenja u metodama povećanja energetske efikasnosti mreža."

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- električna energija
- energetika
- energetska efikasnost
- obnovljivi izvori energije
- obrazovanje
- kvalitet električne energije
- distributivne mreže
- modelovanje opterećenja potrošnje

Organizacija:

Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

Delatnosti:

- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost

Zvanje:

Doktor tehničkih nauka

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski, Ruski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Pozicija
Vanredni profesor na Katedri za energetiku
Period angažovanja
jun 2015 -
Organizacija
Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Pozicija
Docent na Katedri za energetiku
Period angažovanja
jun 2010 - maj 2015
Organizacija
Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Pozicija
Asistent-pripravnik na Katedri za energetiku
Period angažovanja
februar 2000 - oktobar 2002
Organizacija
Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Pozicija
Asistent na Katedri za energetiku
Period angažovanja
novembar 2002 - maj 2010
Organizacija
Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Pozicija
Stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije
Period angažovanja
januar 1997 - januar 2000

Projekti

Naziv projekta
Razvoj i integracija tehnologija projektovanja inteligentnog mehatroničkog interfejsa za primenu u medicini (HUMANISM)”, (III 44004),
Organizacija
Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Pozicija
Učesnik na projektu
Vremenski period
2011-2018
Naziv projekta
. “Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, energetici, e-upravi, telekomunikacijama i zaštiti nacionalne baštine”, (III 44006)
Organizacija
Matematički institut srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd.
Vremenski period
2011-2018
Naziv projekta
“Primena geografskog informacionog sistema za određivanje gubitaka električne energije i predlog mera za njihovo smanjenje”, (18220)
Organizacija
Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
Vremenski period
april 2009-decembar 2010
Naziv projekta
“Karakterizacija dijagrama potrošnje, razvoj metodologije za proračun gubitaka električne energije u distributivnim mrežama EPS-a i njena eksperimentalna verifikacija”
Organizacija
Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije
Vremenski period
2006-2008