Joksimović Jovana

Koordinator za energetiku, Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje razvojne pomoći, Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- arhitektura
- državna uprava
- energetska efikasnost
- evropske integracije
- infrastruktura
- IPA fondovi
- konsalting
- menadžment
- obnovljivi izvori energije
- održivi razvoj
- organizacija i strategija
- pisanje projekata
- planiranje i izgradnja
- projektni menadžment
- rodna ravnopravnost
- toplotna energija
- zaštita životne sredine
- zelena gradnja
- žensko preduzetništvo

Organizacija:

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije

Delatnosti:

- Finansiranje projekata u energetici (međunarodne finansijske institucije – komercijalne banke)
- Državna uprava i lokalna samouprava

Zvanje:

Diplomirani inženjer arhitekture

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski, Nemački, Ruski

Dodatna edukacija:

Specijalsita za upravljanje projektima - Fakultet organizacionih nauka

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije
Pozicija
Koordinator u sektoru programiranja razvojne pomoći za transport, energetiku i životnu sredinu
Period angažovanja
2017 -
Organizacija
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i urbanizma Republike Srbije
Pozicija
Viši savetnik
Period angažovanja
2014 - 2017
Opis
Sektor za građevinarstvo i građevinsko zemljište, Odeljenje za građevinske poslove -Pregled i kontrola celokupne projektne dokumentacije za objekte od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju -Кo-llider u timu za Sektor stanovanja - priprema Izveštaja Vlade Republike Srbije za donatorsku konferenciju za prikupljanje sredstva za pomoć ugroženim područjima RNA (RecoveryNeedsAssestment) koja se održava u Parizu i Briselu delegirana od strane Ministarstva za rad u Kancelariji za pomoć i obnovu nakon poplava -Koordinator ispred Ministarstva za nove lokacije za izgradnju kuća u ugroženim područjima Sektor za energetsku efikasnost i građevinske proizvode -Učestvovanje u procesu priznavanja inostranih sertifikata za građevinske proizvode -Učestvovanje u procesu kreiranja DMS (Data Management System) CREP – baza podataka energetskih pasoša, ovlašćenih organizacija za izdavanje energetskih pasoša i licenciranih inženjera za energetsku efikasnost -Priprema obuke za lokalne samouprave za unapređenje energetske efikasnosti -Učestvovanje u pripremi prateće dokumentacije za bilateralne skrininge za pristupanje Evropskoj uniji
Organizacija
Saobraćajni institut CIP d.o.o.
Pozicija
Inženjer za stručni nadzor za građevinske i građevinsko-zanatske radove
Period angažovanja
2013 - 2014
Opis
Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova u kvalitativnom i kvantitativnom smislu -Kontrola usklađenosti projektne dokumentacije i izvođenja radova -Kontrola i overa količina izvedenih radova (overa građevinskih knjiga, privremenih i okončanih situacija, računa za izvedene radove i dr.); - Davanje potrebnih uputstava Izvođaču radova -Kontrola dokumentacije vezano za tehnički prijem odjekata i izdavanje upotrebne dozvole -Redovno praćenje dinamike gradnje objekta i usklađenosti sa ugovorenim rokovima; -Saradnja sa projektantima radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta, kao i saradnja sa izvođačem radova pri izboru detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova;
Organizacija
INTER-KOP d.o.o. Misar, Šabac, predstavništvo u Beogradu
Pozicija
Stručni saradnik na upravljanju projektima
Period angažovanja
2009 - 2013
Opis
-Koordinator u komunikaciji sa unutrašnjim i spoljnim saradnicima u upravljanju aktivnostima vezanim za projekat, komunikacija sa gradilištima, nadzornim službama i podizvođačima, praćenje kvaliteta izvedenih radova, bezbednosti na radu i zaštite životne sredine -Koordinator na poslovima sa Investitorom ; Kontrola budžeta projekta, kontrola troškova i kvaliteta izvedenih radova, učestvovanje u pravljenu Predloga aneksa ugovora o izvođenju radova i Novih ugovora za izvođenje u slučaju prekoračenja budžeta projekta -Koordinator na poslovima sa Stručnim nadzorom ; Kontrola utrošenih sredstava i kvaliteta izvedenih radova, praćenje dinamike izvođenja radova -Vođenje poslova na sopstvenim investicijama; Projektna dokumentacija, potrebni pravni osnovi; Praćenje realizacije objekta kvantitativno i kvalitatitvno; Ffinansijska analiza -Kreiranje ponuda i kompletiranje tenderske dokumentacije za Javne nabavke.
Organizacija
Elba Mari Beautraeger, Projektantski biro
Pozicija
Projektant arhitekture
Period angažovanja
2007 - 2009
Opis
-Sastavljanje projektnog zadatka u saglasnosti sa potrebama Investitora i u skladu sa loklacijskim parametrima -Izrada idejnog rešenja i idejnog projekta, izrada Glavnog projekta i sinhronizacija projekata arhitekture, konstrukcije i instalacija -Priprema dokumentacije za dobijanje Građevinske dozvole, dobijanje potrebnih uslova i saglasnosti Javnih preduzeća