Jakovljević Ksenija

Naučni saradnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- ekologija
- obrazovanje

Organizacija:

Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Delatnosti:

- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost

Zvanje:

Doktor bioloških nauka

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Pozicija
Naučni saradnik

Projekti

Naziv projekta
Monitoring staništa i flore na području Nacionalnog parka Tara
Organizacija
Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vremenski period
2017
Naziv projekta
Podaci i usluge za izradu Crvenih knjiga i Crvenih lista flore, faune i glјiva na teritoriji Republike Srbije, JN br. OP 02/2015
Organizacija
Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije
Vremenski period
2016
Naziv projekta
Podaci i usluge za uspostavlјanje ekološke mreže na teritoriji Republike Srbije, JN br. OP 01/2015
Organizacija
Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije
Vremenski period
2016
Naziv projekta
Zelena regulativa Beograda, III faza projekta, Kartiranje i vrednovanje gradskih biotopa Beograda,
Organizacija
Urbanistički zavod Beograda, Grad Beograd
Vremenski period
2005 - 2007