Filipović Đušić Biljana

Pomoćnica ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije

"Želim da doprinesem harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva u ovim oblastima sa propisima EU, sprovođenju projekata u oblasti energetske efikasnosti i klimatskih promena, promociji biciklizma i održivih vidova saobraćaja, izradi nove Strategije održivog razvoja, finansiranju projekata u ovim oblastima iz međunarodnih fondova, donacija i domaćih fondova, međunarodnoj saradnji, razmeni znanja i iskustva sa zemljama u okruženju."

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- državna uprava
- ekologija
- evropske integracije
- klimatske promene
- odnosi sa državnim institucijama
- odnosi sa javnošću, komunikacije
- održivi razvoj
- planiranje i izgradnja
- politika
- pregovaranje
- prirodni resursi
- rodna ravnopravnost
- zaštita životne sredine
- zelena gradnja

Organizacija:

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije

Delatnosti:

- Upravljanje vodama
- Delatnost međunarodnih organizacija, diplomatskih i konzularnih misija

Zvanje:

Diplomirani inženjer pejzažne arhitekture, Master inženjer arhitekture

Stručna sprema:

Magistar

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

Tri sertifikata Svetske zdravstvene organizacije, o sprovedenoj obuci u okviru procesa životne sredine i zdravlja (Firenca 2005. godine, Rim 2006. godine, Atina 2008. godine); Obuka „Procena uticaja na životnu sredinu“ (Tokio, 2014. godine), Japanska agencija za međunarodnu saradnju

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine
Pozicija
Rukovodilac u Odeljenju za EU integracije i međunarodnu saradnju
Period angažovanja
2004 -
Organizacija
Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine
Pozicija
Republički inspektor zaštite životne sredine za Raški Okrug
Period angažovanja
1992 - 2002

Projekti

Naziv projekta
UNECE - Protokol o vodi i zdravlju
Pozicija
Focalpoint Republike Srbije
Naziv projekta
UNECE- Panevropski program transporta, zdravlja i životne sredine (PEP)
Pozicija
Focalpoint Republike Srbije, Predsednik Nacionalne radne grupe za sprovođenje PEP-a
Naziv projekta
Evropska konvencija o predelu
Organizacija
Savet Evrope
Pozicija
Focalpoint Republike Srbije, Koordinator promocije Evropske Konvencije o predelu, u opštinama i zaštićenim područjima
Naziv projekta
Podjednak pristup vodi i sanitaciji u centralnoj Srbiji
Pozicija
Koordinator projekta