Baćanović Višnja

Nezavisna konsultantkinja, Gender Knowledge Hub

"Moj cilj je povećanje učešća žena u kreiranju i korišćenju politika i programa u oblasti zaštite životne sredine, održive energetike i klimatskih promena. Politike i programi koji prepoznaju rodnu perspektivu. Unapredjenje uključivanja ženskog pokreta (ženskih organizacija) i kreiranje i dijalog o politikama. Povećanje znanja i razumevanja relevantnih aktera u oblasti rodne ravnopravnosti i uvodjenje rodne perspektive u javnoj politici."

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- IPA fondovi
- konsalting
- lokalna samouprava
- nevladin sektor
- odnosi sa državnim institucijama
- pisanje projekata
- politika
- rodna ravnopravnost

Organizacija:

Gender Knowledge Hub

Delatnosti:

- Konsalting, upravljanje projektima
- Državna uprava i lokalna samouprava
- Organizacije civilnog društva
- Delatnost međunarodnih organizacija, diplomatskih i konzularnih misija

Zvanje:

Master sociološkinja / Master politikološkinja

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski

Dodatna edukacija:

Ženske studije - Mileva Maric Anstajn (2001-2003)

Projekti

Naziv projekta
Gender mainsteraming u procesu IPA planiranja u Republici Srbiji
Pozicija
Konsultantkinja za rodnu ravnopranvnost i uvodjenje rodne perspektive
Vremenski period
2016, 2017
Naziv projekta
Inclusive and Low Carbon production and Chemical leasing in meat and diary value chains in Republic in Serbia
Organizacija
Centar za ćistiju proizvodnju
Pozicija
Konsultantkinja za rodnu ravnopranvnost i uvodjenje rodne perspektive
Vremenski period
2017 -
Naziv projekta
Podrska opstinama u Srbiji u procesu evropskih intergracija, prva i druga faza
Organizacija
Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
Pozicija
Konsultantkinja za rodnu ravnopranvnost i uvodjenje rodne perspektive
Vremenski period
2013 -
Naziv projekta
Rodna ravnopravnost u upravljanju otpadom na lokalnom nivou
Organizacija
GIZ Impact projekat
Pozicija
Konsultantkinja za rodnu ravnopranvnost i uvodjenje rodne perspektive
Vremenski period
2011-