Babić Iva

Naučni saradnik, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- električna energija
- energetika
- ekologija
- energetska efikasnost
- obnovljivi izvori energije
- obrazovanje
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Delatnosti:

- Proizvodnja toplotne i/ili električne energije - Obnovljivi izvori energije
- Distribucija električne energije
- Obrazovna i naučno-istraživačka delatnost

Zvanje:

Diplomirani inženjer elektrotehnike, Doktor tehničkih nauka

Stručna sprema:

Doktor

Strani jezik:

Engleski, Francuski

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Pozicija
Naučni saradnik
Period angažovanja
mart 2017 -
Organizacija
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Pozicija
Istraživač saradnik
Period angažovanja
novembar 2011 - mart 2017
Organizacija
Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta, Univerzitet u Beogradu
Pozicija
Saradnik - postdiplomac
Period angažovanja
april 2008 - novembar 2011
Organizacija
Rudnap Group - Meter&Control
Pozicija
Član Upravnog odbora
Period angažovanja
decembar 2009 - decembar 2011

Projekti

Naziv projekta
Primena OIE u osvetljenju odmorišta na autoputevima
Organizacija
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Naručilac: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
Vremenski period
2012 - 2013
Naziv projekta
Povećanje energetske efikasnosti pri koncepcijskom rešavanju iskorišćenja obnovljivih resursa u funkciji održivog razvoja
Organizacija
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
Vremenski period
2008 - 2010
Naziv projekta
Modernizacija sistema daljinskog upravljanja Elektrodistribucije Beograd
Organizacija
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Naručilac: Elektrodistribucija Beograd
Vremenski period
2008 - 2008
Naziv projekta
Inteligentne energetske mreže
Organizacija
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Naručilac: Minstarstvo prosvete i nauke Republike Srbije
Vremenski period
2011 - 2015
Naziv projekta
Obnovljivi izvori energije i konvencionalni elektroenergetski sistem Srbije
Organizacija
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu; Naručilac: Minstarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
Vremenski period
2008 - 2010