Aleksić Varvara

Stažistkinja, Evropska komisija, Generalni direktorat za životnu sredinu, Odeljenje za čiste vode

"Kao pravnici sa željom za usavršavanjem u zakonodavstvu EU, pogotovo u oblasti životne sredine, želim da dam doprinos procesu evropskih integracija. Upravo u ovom procesu vidim za sad jedinu motivaciju države za promenama, što nije pohvalno - ali je trenutna pozicija. Dostizanje evropskih standarda bi trebalo da bude cilj pre svega iz razloga brige o zdravlju nas i zdravlju budućih generacija i to sebi postavljam kao primaran cilj za naredni period."

Osnovne informacije

Oblasti ekspertize:

- administracija
- državna uprava
- energetika
- evropske integracije
- klimatske promene
- obnovljivi izvori energije
- pravo
- zaštita životne sredine

Organizacija:

Evropska komisija, Generalni direktorat za životnu sredinu, Odeljenje za čiste vode

Delatnosti:

- Proizvodnja toplotne i/ili električne energije - Obnovljivi izvori energije
- Pravni poslovi
- Delatnost međunarodnih organizacija, diplomatskih i konzularnih misija

Zvanje:

Master pravnica

Stručna sprema:

Master

Strani jezik:

Engleski, Nemački, Slovački

Dodatna edukacija:

Upisane doktorske studije prava zaštite životne sredine i energetike na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2016. godine;

Profesionalna angažovanja

Organizacija
Sekretarijat Energetske zajednice
Pozicija
Stažistkinja
Period angažovanja
mart 2017 - mart 2018
Opis
Asistiranje u procesu praćenja primene zakonodavstva Energetske zajednice o proceni uticaja na životnu sredinu, sadržaju sumpora u tečnim gorivima, velikim postrojenjima za sagorevanje i industrijskim emisija u državama ugovornim stranama, kao i pomoći u slučajevima nepoštovanja zakonodavstva Energetske zajednice. Pomoć u izradi Izveštaja o implementaciji za 2017. godinu o zakonodavstvu u oblasti životne sredine; kreiranje korelacionih tabela za zakonodavstvo EIA i LCP u državama ugovornim stranama i proveru transpozicije direktiva 2011/92/EU i 2001/80/EC u nacionalnom zakonodavstvu država ugovornih strana; istraživanje o usklađenosti zakonodavstva ugovornih strana sa acquis-jem Energetske zajednice; izrada pravnih akata u postupku rešavanja sporova; istraživanje sudske prakse Suda pravde EU; prevođenje zakonodavstva i odluka; lektorisanje različitih pravnih akata; kontakt sa državnim organima; prezentacija tema u nadležnosti Energetkse zajednice različitoj publici.
Organizacija
Vlada Republike Srbije, Kancelarija za evropske integracije
Pozicija
Pravnik lingvista
Period angažovanja
maj 2015 - mart 2017
Opis
Rad na stručnoj analizi prevedenih dokumenata pravnih tekovina EU na srpskom jeziku kako bi se poboljšao kvalitet prevedenog teksta i detektovao profesionalni rečnik i termini koji će se ubaciti u Evronim, višejezičnu terminološku bazu podataka.