Adamović Maja

Rukovodilac regionalnog centra održavanja Novi Sad, Elektromreža Srbija a.d.

Pogledaj profil

Airas Isabel

Savetnik za cirkularnu ekonomiju, Privredna komora Srbije

Pogledaj profil

Aleksić Varvara

Stažistkinja, Evropska komisija, Generalni direktorat za životnu sredinu, Odeljenje za čiste vode

Pogledaj profil

Arsenović Daniela

Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Pogledaj profil

Babić Iva

Naučni saradnik, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Baćanović Višnja

Nezavisna konsultantkinja, Gender Knowledge Hub

Pogledaj profil

Bajc Tamara

Asistent, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Balać Aleksandra

Sekretar Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, Narodna skupština Republike Srbije

Pogledaj profil

Balać Martina

Naučni saradnik, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Barbulov Ankica

Direktor, Resalta d.o.o.

Pogledaj profil

Basta Tanja

Stručni saradnik za zaštitu životne sredine, Tehpro d.o.o. – Društvo za usluge iz oblasti zaštite

Pogledaj profil

Bojović Marija

Advokat, Bojović & Partners

Pogledaj profil

Čeković Ivana

Istraživač saradnik, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Čeperković Jelena

Principal banker, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Pogledaj profil

Čolić Mohora Nevena

Direktor, MITECO Kneževac d.o.o.

Pogledaj profil

Ćorović Nataša

Glavni inženjer, JP Elektroprivreda Srbije

Pogledaj profil

Čuturilo Bjanka

Saradnik na projektima iz oblasti zaštite životne sredine, Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR)

Pogledaj profil

Cvejanov Kristina

Direktorka, Ekostar pak

Pogledaj profil

Djordjević Marija

Rukovodilac sektora, Elektromreža Srbije a.d.

Pogledaj profil

Domanović Mirjana

Tehnički konsultant, MACS – Sustainability towards Water & Energy

Pogledaj profil

Dragutinović Maja

Samostalni savetnik, Privredna komora Srbije

Pogledaj profil

Dražić Gordana

Redovni profesor, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerzitet Singidunum

Pogledaj profil

Durmo Emina

Savetnica, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Pogledaj profil

Filipović Jovana

Vodeći analitičar za razvoj tržišta Jugoistočne Evrope, General Electric

Pogledaj profil

Filipović Đušić Biljana

Pomoćnica ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije

Pogledaj profil

Firanj Sremac Ana

Naučni saradnik, Poljoprivredni Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Pogledaj profil

Gajić Katarina

Mlađi projektni inženjer, Green Trust Consultancy

Pogledaj profil

Gavrilović Tanja

Odgovorni projektant za energetsku efikasnost, GRAFI PROJEKT 2

Pogledaj profil

Gligorijević Nataša

Konsultant za javne nabavke, istraživač, Prospera Consulting

Pogledaj profil

Gligorović Slavica

Novinarka, Radio televizija Srbije

Pogledaj profil

Iršević Sandra

Glavna urednica, Portal Ecofemizam

Pogledaj profil

Ivanović Dragana

Rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti; Inspektor za zaštitu životne sredine, Opštinska uprava opštine Bajina Bašta

Pogledaj profil

Jakovljević Ksenija

Naučni saradnik, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Javor Vesna

Vanredni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

Pogledaj profil

Jezdimirović Katarina

Malđi projektni inženjer, Green Trust Consultancy

Pogledaj profil

Joksimović Jovana

Koordinator za energetiku, Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje razvojne pomoći, Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije

Pogledaj profil

Jovančević Šetka Maja

Advokat, Karanović & Nikolić OAD

Pogledaj profil

Jović Dragana

Savetnik za mehanizme finansiranja energetske efikasnosti, Ministarstvo rudarstva i energetike

Pogledaj profil

Jović Pišot Danijela

Glavni pravnik za upravljanje mernim uređajima, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, JP Elektroprivreda Srbije

Pogledaj profil

Jovičić Branislava

Konsultantkinja za komunikacije, projektni menadžer za BGEN i WISE SEE

Pogledaj profil

Katanić Marina

Istraživač, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad

Pogledaj profil

Klarić Sanida

Predsednica Upravnog odbora, BIO IDEA

Pogledaj profil

Kojić Marija

Istraživač, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina

Pogledaj profil

Komljenović Nataša

Arhitekta, Arhingreen, Novi Sad

Pogledaj profil

Korica Dragana

Izvršni direktor, Serbia Green Building Council

Pogledaj profil

Korunović Lidija

Profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu

Pogledaj profil

Kostić Ivana

Glavni inženjer na strateškom planiranju, JP Putevi Srbije

Pogledaj profil

Kovačević Maja

Advokatski pripravnik, Advokatska kancelarija Nikolić Savin

Pogledaj profil

Kovačić Mia

Marketing menadžer, Resalta

Pogledaj profil

Kujundžić Kristina

Menadžerka - šefica regionalnog pod-projekta; German Society for International Cooperation (GIZ) - Otvoreni regionalni fondovi za Jugoistocnu Evropu - biodiverzitet (GIZ/ORF BD)

Pogledaj profil

Kuzmanović Biljana

Urednica portala Užička republika press

Pogledaj profil

Lalić Maja

Arhitekta-urbanista, Remiks studio; Predsednica, Mikser udruženje

Pogledaj profil

Lazarević Milena

Meteorološkinja, prezenter vremenske prognoze, N1 televizija

Pogledaj profil

Lazendić Neda

Country manager, WindVision Serbia

Pogledaj profil

Lazić Nada

Narodna poslanica, Narodna Skupština Republike Srbije

Pogledaj profil

Lekić Rašović Snežana

Ekspert u životnoj sredini

Pogledaj profil

Lukić Aleksandra

Rukovodilac odeljenja za proizvodnju toplotne energije, JKP Novosadska toplana

Pogledaj profil

Maćić Maja

Rukovodilac projekta, Naftna industrija Srbije (NIS) Energowind

Pogledaj profil

Marijanski Minja

Student doktorskih studija, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Matić Ivana

Stečajni upravnik, IVANA MATIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK BEOGRAD

Pogledaj profil

Mićunović Olga

Junior Administration Officer, German Society for International Cooperation (GIZ)

Pogledaj profil

Mihajlov Anđelka

Stariji međunarodni konsultant i istraživač; Član glavnog tima za pregovore sa EU odgovoran za određene sektore u Poglavlju 27: Životna sredina i klimatske promene, Vlada Srbije

Pogledaj profil

Mihić Bojana

Menadžer operacija, TSCNET Services

Pogledaj profil

Milić Ivona

Visi saradnik za kreditne poslove sa privredom, Raiffeisen banka a.d.

Pogledaj profil

Milić Simović Jovana

Arhitekta, SIMCORE GROUP d.o.o.

Pogledaj profil

Milinković Dejana

Direktor, Poslovno udruženje Cementna industija Srbije

Pogledaj profil

Milosavljević Milena

Specijalista za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine, ProCredit banka

Pogledaj profil

Miškov Sofija

Analitičar za projekte osnovnih istraživanja u oblasti hemije i nano materijala; Savetnik, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Pogledaj profil

Mrazovac Kurilić Sanja

Docent, Fakultet za Ekologiju i zaštitu životne sredine, Univerzitet Union - Nikola Tesla

Pogledaj profil

Muškatirović Vesna

Šef službe za srednjeročno energetsko planiranje i sistemske usluge, JP Elektroprivreda Srbije

Pogledaj profil

Nègre Dubravka

Šef regionalne kancelarije, Evropska investiciona banka

Pogledaj profil

Nenković-Riznić Marina

Naučni saradnik; Prostorni, urbanistički planer za životnu sredinu, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

Pogledaj profil

Nikolić Sonja

Vodeći stručni saradnik za poslovne aplikacije, JP Elektroprivreda Srbije

Pogledaj profil

Nikolić Vera

Projektant po sistemu ekoloških principa i Feng Shuija, Studio za konsalting i projektovanje Vera Nikolić

Pogledaj profil

Nišić Dragana

Asistent, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Obradović Suzana

Generalna sekretarka, Udruženje reciklera Srbije

Pogledaj profil

Opačić Mirjana

Istraživač saradnik - doktorant, Konsultant

Pogledaj profil

Opačić Svjetlana

Bank Relationship Manager, E3 International (WeBSEFF II project)

Pogledaj profil

Orlović Lovren Violeta

Vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Pantelić Ana

Stručni saradnik za ekologiju, Gorenje grupa

Pogledaj profil

Pantić Mirjana

Glavni inženjer za sistemske usluge i izradu modela planova rada, JP Elektroprivreda Srbije

Pogledaj profil

Pavlica Maja

Novinarka, Udruženje novinara Eko vest

Pogledaj profil

Pejić Dušica

Konsultantkinja, Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Srbiji

Pogledaj profil

Perić Milica

Istraživač-saradnik, Inovacioni Centar Mašinskog Fakulteta, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Petrić Paola

Programska koordinatorka, Fondacija Hajnrih Bel, Beograd

Pogledaj profil

Petrović Bećirović Sanja

Rukovodilac biroa za ekonomiju, ekologiju i energetske analize; Rukovodilac sektora za marketing, Energoprojekt Entel

Pogledaj profil

Petrović Jelena

Istraživač, Institut za tehnologiju nuklarnih i drugih mineralnih sirovina

Pogledaj profil

Petrović Marija

Iistraživač, Institut za tehnologiju nuklarnih i drugih mineralnih sirovina

Pogledaj profil

Petrović Vukićević Ana

Konsultant, DORA CAPITAL PARTNERS d.o.o.

Pogledaj profil

Plavanski Jelena

Rukovodilac Centra za ekologiju, Privredna komora Beograda; Visoki komesar za Srbiju u WBAF

Pogledaj profil

Radaković Jelena

Tender menadžer, NIRAS International Consulting

Pogledaj profil

Radojević Ana

Energetski menadžer Grada Kragujevca

Pogledaj profil

Radosavljević Jadranka

Zamenik direktora, Aurora green d.o.o.

Pogledaj profil

Rajaković-Ognjanović Vladana

Vanredni profesor, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Reljanović Dragica

Koordinatorka programa donacija, Trag fondacija

Pogledaj profil

Schindlbeck Renate

Savetnik, German Agency for International Cooperation (GIZ)

Pogledaj profil

Sekulić Jovana

Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Pogledaj profil

Sekulović Jasna

Senior Project Manager, The German agency for international cooperation (GIZ)

Pogledaj profil

Špica Nataša

Inženjer održavanja zelenih površina i katastra, JKP Zelenilo, Pančevo

Pogledaj profil

Sretenović Aleksandra

Docent, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Stanišić Jovana

Doktorand, Arhitektonski fakultet, Unverzitet u Beogradu; Samostalni arhitekta

Pogledaj profil

Stefanović Kojić Jovana

Stručni saradnik za zaštitu životne sredine, JP Elektroprivreda Srbije

Pogledaj profil

Stevanović Zorica

Projektni menadžer, Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA

Pogledaj profil

Stojanović Aleksandra

Asistent, Tehnički fakultet Bor

Pogledaj profil

Stojanović Snežana

Glavni stručni saradnik za pitanja marketinga, JP Elektroprivreda Srbije - Ogranak EPS Snabdevanje

Pogledaj profil

Stojanović Tanja

Načelnik Odeljenja za upravljanje projektima, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije

Pogledaj profil

Stojiljković Dragoslava

Prodekan za naučno-istraživačku delatnost - Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Stokić Sonja

Samostalni projektant, ELEKTROISTOK PROJEKTNI BIRO d.o.o.

Pogledaj profil

Studović Maja

Samostalni konsultant

Pogledaj profil

Tadić Jelena

Savetnik za javno-privatno partnerstvo, PPP Investment

Pogledaj profil

Tasić Marija

Advokat, Advokatska kancelarija Tasić & Partneri, Beograd

Pogledaj profil

Tešić Olivia

Samostalni savetnik, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

Pogledaj profil

Todorović Andrijana

Docent, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Tomašević Gordana

Šef službe za studijsko istraživački rad i projektnu dokumentaciju, JP Elektroprivreda Srbije

Pogledaj profil

Tošić Daniela

Direktor, Kovan Internacional

Pogledaj profil

Tošić Milica

Asistent na projektima zaštite životne sredine, Program za razvoj Ujedinjenih nacija

Pogledaj profil

Trifković Ivana

Inženjer poljoprivrede za oblast biljnih nauka, Agro-Eko Magazin, Domaćinska kuća

Pogledaj profil

Trifunović Maja

Asistent, Fakultetu za ekologiju i zastitu zivotne sredine

Pogledaj profil

Trišović Đina

Portparol i PR menadžer, JP Elektroprivreda Srbije - Sindikat radnika Elektroprivrede Srbije

Pogledaj profil

Trninić Marta

Naučni saradnik, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Tucović Marina

Menadžerka programa reciklaže tekstila, Udruženje građana Ženski centar, Užice

Pogledaj profil

Turković Maja

Konsultantkinja za održivu energetiku, Asocijacija za održivi razvoj

Pogledaj profil

Vlajić Biljana

Rukovodilac Službe za investicije i izgradnju, JKP Parking servis, Beograd

Pogledaj profil

Vranković Jelena

Istraživač, Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković

Pogledaj profil

Vujanović Gordana

Stariji projektni inženjer, E3 International (EBRD projekti)

Pogledaj profil

Vujčić Ivana

Lice za bezbednost i zdravlje na radu, Design studio 21 d.o.o.

Pogledaj profil

Vujošević Milica

Rukovodilac projekata, Asocijacija srpskih arhitekata

Pogledaj profil

Vukadinović Bojana

Rukovodilac odseka za čistiju proizvodnju, Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Pogledaj profil

Vukadinović Dragana

Projektni menadžer, Udruženje građana PLANT

Pogledaj profil

Vukajlović Vesna

Projektni menadžer, Alliance International Media

Pogledaj profil

Vuković Ana

Docent, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Vukšić Katarina

Koordinator projekta, United Nations Development Programme (UNDP)

Pogledaj profil

Živković Marija

Vanredni profesor, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pogledaj profil

Živković Žaklina

Istraživačica, Grupa za analizu i kreiranje javnih politika

Pogledaj profil

Živojinović Ivana

Glavni inženjer za unapređenje procesa proizvodnje i održavanja, JP Elektroprivreda Srbije

Pogledaj profil

Zurovac-Kuzman Olivera

Savetnica za zaštitu životne sredine, Misija OEBS-a u Srbiji

Pogledaj profil

Đakonović Milena

Šef Službe za zaštitu životne sredine u TE i TE-TO, JP Elektroprivreda Srbije

Pogledaj profil

Đokić Svjetlana

Stariji projektni menadžer, German Society for International Cooperation (GIZ) GmbH

Pogledaj profil

Đokić Marija

Konsultant; Ekspert koordinator, NIS a.d. Novi Sad; Energoplan d.o.o.

Pogledaj profil

Đurić Nataša

Samostalni arhitekta planer, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Grada Beograda

Pogledaj profil

Đurović Petrović Maja

Naučni savetnik za energetiku, energetsku efikasnost i OIE, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Pogledaj profil
Pretraga baze