Aktuelnosti

Aktuelnosti2018-01-22T16:01:53+01:00

WISE projekat predstavljen na međunarodnoj radionici u Rimu

16.04.2018.|

Branislava Jovičić, WISE projektna menadžerka, predstavila je dosadašnje rezultate projekta Žene u održivoj energetici na međunarodnoj radionici Razvoj znanja o zastupljenosti žena u sektoru čiste energetike. WISE projekat predstavljen je kao primer dobre prakse u sakupljanju informacija o zastupljenosti žena u sektoru održive energetike. Radionicu je u Rimu organizovala ENEA u saradnji sa C3E TCP inicijativom i Međunarodnom energetskom agencijom.

Biljana Filipović Đušić postala član rukovodećeg tela Evropske radne grupe za životnu sredinu i zdravlje

24.03.2018.|

Biljana Filipović Đušić, pomoćnik ministra zaštite životne sredine za međunarodnu saradnju i članica WISE mreže žena, postala je član Biroa, rukovodećeg organa Evropske radne grupe za životnu sredinu i zdravlje. Izabrana i za kopresedavajuću Evropskog procesa životne sredine i zdravlja, kao prvi predstavnik Srbije dosad.

Prvo istraživanje u Srbiji o ulozi, stavovima i položaju žena u održivoj energetici

20.12.2017.|

Ko su žene koje se u Srbiji bave održivom energetikom, klimatskim promenama i zaštitom životne sredine? Da li žene energetsku budućnost zemlje vide u fosilnim gorivima ili obnovljivim izvorima energije? Imaju li iste mogućnosti za napredovanja kao i muškarci? A primanja?